نمونه کار ها

زرین میزبان گروهی است ذاتأ نرم افزارنویس که متناسب با سلیقه و نیاز کارفرمای خود اقدام به طراحی و تولید سایت و پرتال می نماید از همین رو ابتداعأ پس از جاری سازی پروژه و معرفی تیم طراح به کارفرمایان خود، گرافیستی حاذق جهت طراحی اختصاصی قالب عطف نظرایشان معرفی می نماید.

بدون محدودیت تولید طرح مینماید تا نهایتأ جلب نظر ایشان را به کتبی اخذ نماید و سپس متناسب با نوع قرارداد منعقده، نماینده تیم برنامه نویسی ایفای نقش خواهد نمود.

و دقیقأ بنا به درخواست و اسناد تبادل شده مبادرت به تولید نرم افزار مدیریت محتوای درخواستی می نماید و در انتها، طرح گرافیکی تأیید شده بر روی سیستم مدیریت محتوای نهائی شده بر روی دامنه و میزبانی سرورهای گروه فناوری و اطلاعات زرین میزبان بارگذاری خواهد شد.

 

 

مدرسه پویا مجله خبری شیعه سالن آرایشگاه مردانه NewFace
سپهر رخشان توس شارستان طرح زرین میزبان
دیسبا (میزبانی وب) نوین صنعت شرق لبنیات افضل